gabinet medycyny estetycznej - Auri

Regulamin

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów w celach marketingowych przez AURI Gabinety Medycyny Estetycznej

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie AURI Aleksandra Rokicka-Repetowska z siedzibą w Drzewiczu Starym. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Stary Drzewicz 6, 96-315 Wiskitki

– telefonicznie:  796287412

– mail:auriestetyka@gmail.com

 

 1. Inspektor ochrony danych

 

W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna w naszych serwisach WWW, w tym na naszej stronie internetowej http://www.auriestetyka.pl/.

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać smsy i/lub maile, dzwonić z informacjami o naszych promocjach oraz organizowanych konkursach.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umawiania i potwierdzania wizyt.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 

 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

 

Nie będziemy dokonywać profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

 

Prawo wycofania zgody

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.