Nowości

„Chcę wyglądać na mniej zmęczoną” „Chcę wyglądać młodziej”

Leczenie pacjenta w taki sposób, by „wyglądał na mniej zmęczonego” jest bardziej
skomplikowane niż zwykłe „wypełnianie zmarszczek” czy pozbycie się worków pod
oczami. MD CodesTM pomagają lekarzom zrozumieć które „strefy” twarzy muszą
wspólnie zostać poddane zabiegom w taki sposób aby osiągnąć pożądane efekty
terapeutyczne. Wskazują one poszczególne punkty wstrzyknięć, sposoby ich
wykonania, a także produkty, które powinny być użyte dla każdego ze sposobów
i punktów tak aby osiągnąć pożądany efekt estetyczny.

Aby wyglądać młodziej, należy zadbać o kilka stref twarzy jednocześnie aby efekty
były zadowalające. Strefy te pomagają zachować efekt trójkąta młodości (litera
V) powiązanego ze starzeniem się. Zadbanie wyłącznie o jeden obszar twarzy
rozwiązywałoby tylko część problemu, a zatem efekt terapeutyczny nie zostałby
osiągnięty. Aby zapewnić pożądany efekt estetyczny, twarz musi być traktowana
holistycznie, jako całość.

Autorem koncepcji MD Codes jest prof. Mauricio de Maio